Norrköping

Kennelägare får kritik

Stark urinlukt, små och smutsiga boxar i stallarna och oregelbunden rastning, det är några av de brister som länsstyrelsen upptäckte vid en oanmäld inspektion hos en kennelägare i Norrköpings kommun.

Kvinnan, som även tidigare fått kritik för sin djurhållning, har nu tre månader på sig att åtgärda bristerna.