Sommarjobbslönerna

Många kommuner betalar för lite

Det är stora skillnader mellan hur mycket sommarjobbande ungdomar får i län av landets kommuner. I Östergötland varierar lönerna mellan 45 och 88 kronor i timmen.

Det är fackförbundet Kommunal som undersökt hur mycket kommunerna egentligen betalar sina sommarjobbande ungdomar.

Av de kommuner i Östergötland som ingår i sammanställningen  betalar Boxholm lägst timpeng med 45 kronor för sommarjobbande elever från årskurs nio och på lasarettet i Motala betalas den högsta lönen, 88 kronor inklusive semesterersättning för ungdomar mellan 18 och 19 år. 

Nio av länets kommuner ingick i sammanställningen och huvuddelen av dem betalar mellan 50 och 60 kronor i lön för sommarjobb.

Kommunal rekommenderar att feriearbetande 16- och 17-åringar får en lön på minst 59 kronor per timme. 18 -19-åringar bör få minst 73 kronor per timme, anser fackförbundet.