Östergötland

Nya regler för utgrävningar välkomnas

1:46 min

Regeringens planer på att låta byggherrarna själva få bestämma vem som ska få göra de arkeologiska utgrävningarna inför ett byggprojekt oroar arkeologer, men bland byggbolagen är initiativet välkommet.

– Det ser vi positivt på för då kommer vi att kunna öka hastigheten på på de här processerna och tid är pengar i de här sammanhangen.

Innan ett byggprojekt kan komma igång på mark där det finns fornlämningar kan det ta sin tid i processen med anbudsförfarandet som länsstyrelsen sköter.

HSB Östra planerar att bygga 38 lägenheter i kvarteret Gubben i Norrköping och här har bygget försenats omkring åtta månader. Utgrävningen beräknas kosta tre miljoner.

Bland arkeologer har de nya reglerna ifrågasatts och Peter Glad medger att det finns en risk att kvaliteten kan bli sämre på utgrävningar om markexploatören ska avgöra vem som utföra arbetet.

– Den risken finns, men jag tror att man kan få styr på det med olika typer av kontrollprogram från länsstyrelsen.

Har ni den kunskap som krävs för att avgöra vilket företag som är bäst lämpat för att göra en utgrävning.

– Nej, det har vi inte. Där måste vi ha ett samrebet med länsstyrelsen eller någon annan instans för att hålla kvaliteten uppe.

I kvarteret Gubben har 25 lägenheter redan sålts och det kan bli så att några köpare hoppar av eftersom processen har dragit ut på tiden, enligt  Peter Glad. Han är inte är lika begeistrad över vad arkeologerna kan hitta där under marken som personer med historieintresse.

– Det är klart det är intressant men man vet ju i stort sett vad man kommer att hitta. Det är ju sällan några överraskningar.