Skärblacka

Skogsrester kan bli grön olja i Skärblacka

1:43 min

Papperstillverkaren Billerud i Skärblacka kan i framtiden bli tillverkare av ny energi. Företaget tittar just nu på möjligheten att framställa grön olja av skogsrester som grenar, stubbar och trädtoppar.

- Det skulle innebära ganska stora investeringar för det första, för det andra en väsentligt expanderad verksamhet på bruket, säger vd Per Linberg på Billerud.

Vad används den här oljan till?
- Man kan använda den som subsititut till brännolja. Det är det som är syftet egenligen, att kunna erbjuda ett grönt och miljövänligt alternativ till fosil olja.

Projektet bygger på idén att framställa den gröna oljan i en fullskaleanläggning vid Skärblacka bruk, vilket kräver en helt ny anläggning, och en stor investering.

- Det här är inget som görs i dag och framförallt inte i den skalan som vi tittar på utan det är något helt nytt och helt unikt. Det blir en helt ny verksamhet. Fördelen att göra det vid ett bruk är att det finns en färdig infrastruktur och där vi har ytor, redskap, processer och kunskap att hantera stora volymer av skogsråvara, säger Per Lindberg.

Billerud har ansökt om medel från EU inom ett programm som syftar till att stödja utvecklingen av tekniska kommersiella lösningar för miljövänlig energiproduktion. Beslut förväntas under andra halvåret 2012.

- Om vi kan bekräfta det här tekniskt och ekonomiskt så tror vi att verksamheten skulle möjligen i bästa fall vara på plats 2015.