Ydre

Ydre Wärdshus säljs

Kommunägda Ydre Wärdshus annonseras nu ut till försäljning. Även restaurangen och hotellverksamheten i huset blir lediga, eftersom arrendatorn där beslutat sig för att sluta med verksamheten.

Fastigheten är bokförd till runt fyra miljoner kronor och kommunen hoppas på ett bra pris vid försäljningen.