Vadstena

Sjuksköterskors arbetsmiljö ses över

Vårdförbundet och Vadstena kommun har nu kommit fram till en överenskommelse när det gäller sjuksköterskornas arbetsmiljö i kommunen. Enligt Vårdförbundet har sjuksköterskornas arbetsmiljö varit dålig.

Det var efter att vårdförbundet riktat stark kritik mot Vadstena kommun om sjuksköterskornas arbetssituation i form av bland annat bristande ledarskap och hög arbetsbelastning, som ärendet hamnade hos Arbetsmiljöverket.

Men nu har Vårdförbundet och arbetsgivaren kommit fram till en handlingsplan och därför lägger Arbetsmiljöverket ner ärendet.

I handlingsplanen står bland annat att arbetsbelastningen i sjuksköterskegruppen ska följas upp dagligen via kontakt med enhetschef, dessutom ska rekrytering av nya sjuksköterskor pågå. Därutöver ska sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö kartläggas under maj månad, genom samtal med beteendevetare.

Arbetsmiljöverket ska följa upp arbetet under juni månad.