Linköping

Mer kontakt med svenskar önskas

1:24 min

Integrationen mellan svenska och utländska studenter är för liten vid Linköpings universitet. Det tycker Giang Chau Trinh från Vietnam som är en av arrangörerna av ett kulturutbyte mellan de nationaliteter som finns på universitetet.

Giang Chau Trinh önskar att fler svenska studenter skulle visa ett intresse för att interagera med de utländska studenterna. Den studentförening han är medlem i, International Students Association, jobbar bland annat för just det.

Syftet med dagens arrangemang är alltså att skapa mer kontakter mellan studenterna oavsett nationalitet. Universitetstes samtliga nationaliteter finns representerade och visas upp i form av mat, traditionell klädsel och, i åtminstone Mexicos fall, sprit.

Det är lätt att konstatera att fler utländska än svenska studenter minglar runt bland borden och

Enligt Giang Chau Trinh är det språket som är det största hindret. Han har ofta suttit tyst på fester där svenskarna föredrar att prata enbart på svenska.

Den svenska studenten Hanna Larsson pratar inte särskilt mycket med utländska studenter och medger att det egentligen inte finns någon direkt anledning till det. Hon tror inte att det handlar om ointresse till att svenskarna inte har så mycket kontakt med utländska studiekamrater.

– Jag tror inte att det finns ett generellt ointresse att lära känna andra från andra nationaliteter, säger Hanna Larsson.