Östergötland

Personalen på Skogsstyrelsen oroas

1:28 min

I slutet av sommaren kommer Skogsstyrelsens kontor i Norrköping att försvinna och personalen kommer istället flyttas till kontoret i Linköping. Dessutom har personalstyrkan halverats de senaste åren och nu är personalen orolig inför framtiden.

– Det är en alarmerande utveckling på vår myndighet som är en geografiskt spridd runt om i landet och skall finnas lokalt, för att serva skogsägare, näring och andra medborgare runt skötseln av våra svenska skogar helt enkelt. Det är bekymmersamt om vi inte kan finnas i närheten av skogsägarna i och med att förutsättningarna är så olika, säger Björn-Erik Holm, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Norrköping.

Vidare berättar han att det kan innebära att myndigheten kommer få svårare att genomföra inventeringar och rådgivning på plats. Att tillexempel kontrollera att skogsägarna vid avverkning behåller vissa träd som tillhåll för rödlistade djurarter och tar hänsyn till natur och kulturmiljöer. 

Statistik visar att av landets totalt inventerad areal skog når över 30 procent inte upp till lagnivån, målen om biologisk mångfald och genetisk variation i skogsvårdslagen.

– Skogsvårdslagen i sig räcker inte för att vi skall bedriva ett uthålligt ansvarsfullt skogsbruk, med god produktion och god miljöhänsyn. Där ser vi en allvarlig trend som viker, samtidigt som resurserna för att investera, öka kunskapen och bruka uthålligt ansvarsfullt minskar. Den ekvationen är svår att få ihop, avslutar Björn-Erik Holm.