Östergötland

Färre bönder producerar mer

1:25 min

Allt färre arbetar med jordbruk idag samtidigt som de jordbruk som finns blir allt större. Det visar siffror som Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån, SCB, har sammanställt om jordbruk under de senaste 140 åren.

– Allt manuellt arbeta har ju ersatts med maskinellt, säger Birger Johnsson på Klefstad Gård utanför Linköping som har varit bonde sedan 1957.

– Många bönder håller på med entreprenad nu, med grävmaskiner, trädgårdsskötsel, snöplogning och sådana saker. Så de har alltid något utöver jordbruket, säger Birger Johansson och tillägger att det krävs ett storskaligt jordbruk i dag för att det ska löna sig att vara bonde.

Detta bekräftas även i statistiken. Bara de tre senaste åren har antalet jordbruksföretag blivit ungefär 1 500 färre samtidigt som produktionen av t.ex. olika spannmål ökar på många håll.

– De generella trenderna är att antalet jordbruksföretag har blivit färre under en väldigt lång tid och det finns ingenting som visar på att det skulle vända, för effektiviteten pekar å andra sidan uppåt, säger Markus Nyemad på statistikenheten på Jordbruksverket.

Idag är det inte ovanligt att man brukar 1000 hektar.

– Det är en sådan teknik idag att det går att så på någon vecka, och sen skörden tar kanske en månad, så det går väldigt snabbt, säger bonden Birger Johnsson.