Norrköping

Ny värmepanna invigd på Händelö

Nu har en ny högeffektiv förbränningspanna invigts i Eons kraftvärmeverk på Händelö i Norrköping.

Den nya kraftvärmepannan producerar el, fjärrvärme och processånga samtidigt, vilket innebär att nära 90 procent av energin i bränslet kommer till användning. Det kan jämföras med ett kondenskraftverk där endast 30 till 50 procent av energin tas tillvara.

- Utvecklingen av kraftvärmen i Sverige är en viktig del i regeringens politik att bygga ett tredje ben av förnybar elproduktion, för att minska beroendet av vattenkraften och kärnkraften, säger Maud Olofsson (C), närings- och energiminister som deltog i invigningen.