Norrköping

Bamseutställning på EWK-museet

1:29 min

Seriefiguren Bamse och hans skapare Rune Andréasson har nu blivit en utställning på EWK-museet i Norrköping. Museet vill visa bilder för barn som tar upp viktiga samhällsfrågor och valet föll då på Bamse.

Ola Andreasson, son till Rune och vd för Bamseförlaget, tycker att det finns likheter mellan den politiska tecknaren EWK och Bamse.

– Engagemanget, att inte bara underhålla utan även ge en mening med det, säger han.

I utställningen Bamse och du, som invigs idag och som pågår fram till sista oktober, görs nedslag i serieproduktionen från 1973 och framåt.

Bamse startade som en äventyrstidning 1966, men rätt snart fick Bamse och hans vänner en annan inriktning efter att barn skrivit till redaktionen med förslag om ämnen som de tyckte var viktiga.

Skaparen Rune Andréasson tog ställning för de svaga i samhället och hans värderingar stämmer väl överrens med museets, berättar intendent Carina Milde som konstaterar att tidningen på ett lustfyllt sätt tar upp viktiga samhällsfrågor.

– I och med det skulle det kunna bli jättetråkigt för barnen, men det stöps i en äventyrlig form och då kan man få in de stora globala frågorna, säger Carina Milde.

Tidningen har låtit figurernas vardagsliv få spegla förändringarna i samhället utanför serien.

Ola Andréasson tycker det är angeläget att fortsätta i samma anda.

– Samhället förändras ju, men problemen är dem samma oavsett om det handlar om stamning, invandring, samkönade förhållande eller miljöförstöring. Så för det enskilda barnet som vi vänder oss till, är problemen inte mindre idag, menar Ola Andréasson.