Finspång

Ökade valmöjligheter för färdtjänst

Färdtjänstresenärer i Finspångs kommun kommer från och med den första juni att kunna välja mellan tre olika periodkort. Det kommer att finnas ett tätortskort, ett närområdeskort och ett länskort.

Tidigare har det bara funnits ett alternativ för de resenärer som är berättigade till att åka färdtjänst och det har varit länskortet.

Möjligheten att välja kort är ett medborgarförslag från början.