Östergötland

Akuta fel kunde orsakat urspårning

2:07 min

I början av maj fick tolv avgångar med Kustpilen plötsligt ställas in på Tjustbanan. Orsaken var att en rutinkontroll hittade över 60 akuta fel som kunde orsaka urspårning.

– Man bedömde att det fanns en urspårningsrisk och stängde av trafiken, säger Anders Nyberg, affärschef för Kustpilen, som är kritisk till hur underhållet av järnvägen fungerar.

Vad fick det för konsekvenser för er del?

– Vi får ju ökade kostnader för ersättningstrafik. Våra kunder kan inte åka tåg utan får åka buss istället. Vi vill ju leverera bra trafik.

Det var den 5 maj i år som Trafikverket gjorde en rutinmässig kontroll av Tjustbanan mellan Linköping och Västervik med hjälp av en mätvagn. Men resultatet blev drastiskt. Totalt upptäcktes 67 akuta fel som kunde orsaka en urspårning. Banan stängdes omedelbart för trafik och tolv tågavgångar fick ersättas med buss. Anders Nyberg på Kustpilen anser att järnvägen borde kontrolleras oftare.

– Vi råkar ut för sådant här varje år. Har man tätare mätningar av spåret kan man åtgärda felen mycket snabbare och då har det inte någon större påverkan på trafiken.

Men enligt Trafikverket går det inte förbättra underhållet av Tjustbanan. Orsaken är brist på pengar, det säger Joakim Ahlström, chef för anläggningsdrift på Trafikverket.

– Jag vet inte hur ofta kontrollen görs, men den görs kontinuerligt.

Ska man acceptera att det blir den här typen av avbrott?

– Ja, tyvärr kommer vi inte ifrån det. Vi gör allt vad vi kan för att minimera det genom våra besiktningar och förebyggande arbete. Det vi fokuserar på är att säkerheten är fullgod. Vi kan inte uppnå en stambanestandard på de här banorna. Det finns inte pengar till det.

Regeringen satsade i år 800 miljoner extra på underhåll av järnvägarna. Men var pengarna hamnar är inte klart.

– Vi har äskat pengar för att byta sliprarna på de här sträckorna. Men vi har inte fått resultatet av det ännu, säger Joakim Ahlström.