Norrköping

Känslig handling gick till fel familj

0:56 min

Socialkontoret i Norrköping skickade mycket känsliga uppgifter rörande en femårig pojke och hans familj till fel adress.

Personen som hade fått de sekretessbelagda journalhandlingarna ringde själv till kommunen och berättade om misstaget kommunen hade gjort.

Thomas Leijon är verksamhetschef för socialtjänsten i Norrköping säger att han inte vet hur det här kunde hända men att de just nu undersöker händelsen.

Samtidigt har kommunen har kontaktat den berörda familjen och bett om ursäkt berättar han.

– De har godtagit vår ursäkt.

Det inträffade visar att vi inte har bra och säkert system för att hantering av sekretessbelagda journalhandlingar säger Thomas Leijon och tilläger att de har vidtagit en del åtgärder för att något liknande inte ska hända igen.

– Alla sekretessbelagda handlingar som skickas till en enskild person ska dubbelkollas av två personer för att minimera risken