Kinda

Kindas skolor måste bli bättre

Skolinspektionen kräver att Kinda kommun jobbar med att förbättra skolbarnens resultat. Myndigheten har granskat alla skolor i Kinda kommun och kunde konstatera att var femte elev i årskurs 9 inte når målen i alla ämnen.

Samtidigt konstaterade skolinspektionen att det fanns mycket stora skillnaderna mellan flickors och pojkars kunskapsresultat. Därför kräver skolinspektionen att kommunen förbättrar resultaten och försäkrar sig om att alla elever får den utbildning dom har rätt till.