Fas 3-företag stoppat

1:46 min

Ett av de företag i Norrköping som ordnar sysselsättning för långtidsarbetslösa har tvingats avbryta sin verksamhet. Det är Arbetsförmedlingen som efter ett besök på den så kallade Jobbsmedjan kallat tillbaka alla deltagare.

– Överenskommelsen har inte levts upp till enligt vad vi tycker, säger Gösta Landgren som är chef för arbetsförmedlingen i Norrköping.

Fas 3-verksamheten går under namnet Jobbsmedjan och drivs av företaget LTB kompetens AB. Deras deltagare ägnade sig åt att undersöka samarbetet mellan Linköping och Norrköping, den så kallade fjärde storstads-regionen.

Exakt vad företaget har gjort för fel kan arbetsförmedlingschef Gösta Landgren inte svara på på grund av sekretess. Men han berättar att den verksamhet man varit överens om och den som utförts i verkligheten inte är densamma.

– Är det någonting som inte stämmer utifrån den överenskommelse vi har så tar vi tillbaka personerna. För vi vill att de som är ute på Fas 3-plats får en bra plats och har möjlighet att komma närmare arbete, säger han.

Men företagets vd, Lars Bergkvist tycker att ett avslut var en beklaglig åtgärd. Han menar att de brister som de haft i sin verksamhet håller på att åtgärdas, bland annat att anställa en ny projektledare.

– Vi hade gjort en misslyckad rekrytering av en projektledare och därför fanns det ingen på plats när de var där. Det gjorde att de stoppade det här projektet, tillfälligtvis, tills vi hunnit anställa en. Nu har vi anställt en, vi har också lämnat in nya projektansökningar som de bett om.

Lars Bergkvist väntar nu på att få svar på sina ansökningar och hoppas att deltagarna kan vara tillbaks på måndag. Men enligt arbetsförmedlingen finns det inga garantier för att verksamheten kan starta igång igen. Först ska parterna träffas för ett möte för att se om Jobbsmedjan uppfyller villkoren. Beslut väntas inom ett par veckor.