Östergötland

Villapriserna sjunker i länet

Villapriserna i Östergötland sjönk med fyra procent under februari till april, jämfört med de tre föregående månaderna.

Enligt Statistiska centralbyrån är Östergötland ett av tio län i landet där villapriserna har sjunkit den senaste tiden.

I landet som helhet sjönk priserna med en procent under samma tidsperiod.