Linköping

Backsippor stoppar nya industrier

Linköpings kommun stoppar den planerade utbyggnaden av småindustrier i Kalvhagen i Vikingstad. Orsaken är att kommunekologer upptäckt ett stort bestånd av den fridlysta och hotade blomman backsippa i området.

Istället för att bli ett industriområde kommer nu kommunen att titta på om området kan användas till bete. På så sätt skulle beståndet av backsippor att kunna räddas.