Linköping

Homosexuella får fortfarande slåss mot fördomar

1:35 min

Idag är det den Internationella dagen mot homo- och transfobi. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen den 17 maj 1992 tog bort homosexualitet från den internationella sjukdomsklassifikationen.

Runt om i världen uppmärksammas dagen, i Linköping informerade RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

– Vi vill uppmärksamma folk på hur samhället ser ut och hur situationen ser ut för hbt-personer idag, säger Emil Åkerö, informatör och projektsamordnare RFSL i Östergötland.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet identifierades över 1000 hatbrott på grund av sexuell läggning under 2009.

Antalet anmälda brott mot hbt-personer, homosexuella, bisexuella och transpersoner har legat på en jämn nivå åren 2008- 2009. Brotten handlar om allt från kränkning, hot och våldsbrott. Men det som är allra svårast att komma åt är den diskriminering som sker i vardagen, menar Emil Åkerö.

– Att folk inte vågar vara öppna på sin arbetsplats, att folk inte vågar prata om vad den och ens partner gjort i helgen. Att folk drar bögskämt i kafferummet. Det är enligt mig ett större problem än hatbrotten i sig för hatbrott kan vi se. Vardagsdiskrimineringen sker oftast osynligt och bidrar till att folk inte vågar vara den de är, säger Emil Åkerö.

Förutom att finnas på Linköpings gator under dagen anordnar RFSL i Linköping en föreläsning under kvällen, men hur var då medvetenheten om den Internationella dagen mot homofobi och transfobi.

17 maj, vet du vad det är för dag idag?

Ja, Norges nationaldag, säger Freddie Andersson.

Det är också Internationella dagen mot homofobi och transfobi, hur ser du på det?

Det är väl bra att man blir tolerantare i samhället, absolut. Men det är en otacksam dag att ha det på, säger Freddie Andersson.