Tågolyckan i Kimstad

Krav på skärpt säkerhet vid spårarbete

Transportstyrelsen kräver nu att Trafikverket skärper säkerheten vid spårarbeten. Bakgrunden är bland annat den uppmärksammade tågolyckan i Kimstad förra året. 

Vid olyckan kolliderade en traktorgrävare som arbetade i spåret med ett X2000-tåg. En passagerare avled och 17 personer skadades.

Transportstyrelsens nya krav innebär bland annat att Trafikverket ska låta en oberoende part genomföra oanmälda säkerhetskontroller vid arbeten.

Syftet är att Transportstyrelsen vill säkerställa att myndigheten kontinuerligt ska kunna kontrollera trafiksäkerheten när det gäller spårarbete.