Linköping

Nya fakta i Gripenaffären

1:43 min

Nya dokument har kommit fram som tyder på att Saab betalade pengar för att få sälja Gripen till Sydafrika. Ett Saab-ägt dotterbolag som hanterade motköpen i Gripen-affären ska ha gett över 50 miljoner kronor till en konsult, som var rådgivare åt Sydafrikas försvarsminister.

Det är Saabs helägda dotterbolag Sanip som 2003 ingick ett avtal med Fana Hlongwane, en konsult som var rådgivare åt Sydafrikas försvarsminister när Gripen-affären roddes i hamn 1999.

Sveriges Radio har tidigare rapporterat om utbetalningarna till konsulten, när en hemlig brittisk polisrapport pekade på att han tagit emot över 50 miljoner kronor från Sanip, vilket den brittiska polisen trodde var mutor. Saab förnekade det.

Den dåvarande svenska överåklagaren Christer van der Kwast hade också starka misstankar om att det handlade om mutor, men valde ändå att lägga ner förundersökningen 2009. 

– Jag hade inte underlag för att kunna styrka att någon företrädare för Saab hade medverkat uppsåtligen i att betala mutor i Sydafrika, även om jag såg det hela som ett självklart möjligt mutarrangemang.

Nu har TV4 fått tag på ett avtal där Saabs dotterbolag förbinder sig att betala Hlongwane stora bonusar om Sydafrika fullföljer köpet fullt ut. De sista planen ska levereras i år. Hlongwane kan då få ytterligare 30 miljoner kronor, utöver de 50 miljoner han redan har fått.

Den nuvarande överåklagaren Gunnar Stetler säger att det här är uppgifter han känner igen. Han ska titta närmare på dokumentet och det kan leda till att förundersökningen öppnas upp igen.

– Jag har att pröva om det finns anledning att öppna upp en brottsutredning.

På Saab förnekar man fortfarande att mutor ska ha betalats. Bolagets pressekreterare Ulrika Fager säger till Ekot att man inte har sett avtalet tidigare och att man vill vänta med att kommentera.