Linköpings universitet

Stängs av efter fusk

Två doktorander och tre studenter vid Linköpings universitet stängs nu av i mellan en och två månader på grund av fusk. En av dem hade kopierat en hel rapport från Wikipedia.

Två av studenterna stängs av för att ha försökt att fuska under en tenta. Den ena studenten hade en fusklapp, medan den andre försökte ta hjälp av andra studenter.

Den tredje studenten kopierade uppgifter från en annan student och använde i sin egen labbrapport.

När det gäller doktoranderna stängs den ene av efter att ha lämnat in en rapport där en stor del av materialet var plagierat, utan att han angett några referenser.

Den andre doktoranden hade lämnat in en hel rapport som visade sig vara kopierad direkt från Wikipedia.