Göta Kanal

Många vill lära sig slussa

Det är populärt att vilja lära sig slussa på Göta kanal. Årets kurser som kanalbolaget anordnar i samarbete med Medborgarskolan är redan fullbokade.

Det är fjärde året i rad som det hålls kurser i slussning.

– När vi startade slusskurserna visste vi inte hur stort intresset skulle vara, säger Anna Meyer, marknads- och informationschef på Göta kanalbolag.

Kurserna äger rum vid Bergs slussar och i Sjötorp.

– Många som planerar att gå Göta kanal med egen båt, kan känna en viss osäkerhet för hur slussningen går till. Att få möjlighet att träna innan, har visat sig populärt. Det är extra roligt att även långväga deltagare har hittat hit i år, bland annat från Stockholmsområdet, Värmland och Hälsingland, säger Anna Meyer.