Linköping

Saab förnekar kännedom om mutor

1:58 min

Trots nya uppgifter fortsätter Saab att förneka all kännedom om att mutor betalts ut i samband med försäljningen av Gripenplan till Sydafrika. Bland östgötarna är meningarna om de nya uppgifterna blandade.

– Jag tycker det är förfärligt och obehagligt om det är sant, säger Siv Karlsson-Alm, från Mjölby.

Men det finns de som inte är förvånade.

– Jag tror det ingår i den typen av affärer, de stora vapenaffärerna. Man hör ju ganska mycket rykten om att det skulle vara mutor involverade, säger Andreas Eriksson, från Linköping.

Det är inte första gången som det finns uppgifter om att det förekommit mutor i samband med försäljningen av stridsflygplanet Gripen till Sydafrika.

Men nu har Nyheterna i TV4 lyckats fått tag i avtal som visar att en rådgivare till den sydafrikanske försvarsministern skulle få stora summor i arvode och bonus om vapenaffären fullföljdes. Avtalen visar också att Saabs dotterbolag Sanip betalt ut omkring 50 miljoner kronor till rådgivaren. Och att han kan få ytterligare 30 miljoner när de sista Gripenplanen är levererade.

Saabs presschef Ulrika Fager hävdar att Saab inte visste att pengar betalats ut från dotterbolaget Sanip, detta trots att utbetalningar gjordes när dotterbolaget Sanip var vilande, och ingen verksamhet bedrevs i bolaget.

– Vi kommer att undersöka det här aktuella avtalet för att se vad det är för något, men i de undersökningar som gjorts tidigare har det inte funnits några belägg för att det förekommit oegentligheter.