Cancerdiagnoser missades

US inleder ny granskning

3:53 min

Ett antal av de hudförändringar som undersökts på US i Linköping ska nu granskas på nytt. Bakgrunden är att sjukhuset, i likhet med Sahlgrenska i Göteborg, missat flera cancerdiagnoser under de senaste åren.

Åtgärden är en direkt följd av uppmärksamheten kring en patolog på Sahlgrenska i Göteborg som stängts av efter att det visat sig att han vid närmare 30 tillfällen bedömt vävnadsprover som friska, trots att de senare visat sig ha förstadier till hudcancer, malignt melanom.

– Eftersom vi under de senaste åren haft några liknande ärenden som vi anmält till Socialstyrelsen enligt lex Maria tyckte jag att det fanns skäl att vi också tittar över våra rutiner och eftergranskar vissa preparat för att se så att inte vi har liknande problem som på Sahlgrenska, säger Christer Andersson, chefsläkare på Universitetssjukhuset idag.

Sammanlagt har sju fall av missade cancerdiagnoser lex Maria-anmälts på US under de senaste åren. Det är i huvudsak en patolog som är ansvarig för de anmälda bedömningarna.

Enligt Christer Andersson är rutinen sådan att de vävnadsprover som ska granskas först gås igenom av en patolog, som sållar ut de förändringar där man kan misstänka hudcancer. De proverna bedöms senare av en större grupp läkare.

– Det tror vi fungerar bra, men det är just det här första steget i proceduren vi vill kolla upp. Att det inte finns missade diagnoser i den här första sållningen, så att säga.  

Därför planerar man nu att granska ett slumpmässigt urval av de vävnadsprover som redan sållats bort, på nytt.

– Är det då så att vi ser att det finns något fall som är feldiagnostiserat även hos oss får vi ju utvidga den här gruppen av slumpmässigt utvalda preparat.

Hur lång tid kommer det här att ta?
Jag kan inte svara på det. Först måste vi göra en genomgång av hur stort antal vi måste granska för att ha en rimlig chans att få en bra bedömning. Vi ska ju göra en eftergranskning av de förändringar som det har tittats på under det senaste året, så har vi tänkt att börja.

Vad kan det här har fått för konsekvenser för patienterna?
– Jag tror faktiskt inte att vi har samma problem som man har haft i Göteborg. Men vi kan inte nöja oss med att tro. Vi måste ju ta reda på hur det faktiskt ser ut.