norrköping

Sveriges första Fairtrade-förskola

Idag blir förskolan Kastanjegården i Norrköping Sveriges första diplomerade Fairtrade-förskola. Fairtrade handlar till exempel om att göra etiska val när det gäller vilka varor som köps in.

Till hösten börjar Norrköpings kommun som första kommun i landet att diplomera fler skolor och förskolor till Fairtrade.

Syftet är att ge skolor och förskolor förutsättningar att på ett enkelt och konkret sätt arbeta med viktiga frågeställningar och på så vis ingå i Norrköpings arbete med Fairtrade City där kommunen ska ställa etiska krav på upphandlingar.