Linköping

Protest mot stora barngrupper

1:34 min

Det är för stora barngrupper i förskolorna i Linköping. Det anser Lärarförbundet som under eftermiddagen genomför en manifestation på Lilla torget för att uppmärksamma problemet.

– Vi kan se att grupperna ökat år från år och nu tycker vi att det är dags att sätta ned foten, säger förskolläraren Berit Nownahal Cleber på Lärarförbundet

Enligt Skolverkets statistik finns det i genomsnitt 19,6 barn på varje avdelning i Linköpings kommuns förskolor.

Det är mer än i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Och även mer jämfört med städer i samma storlek som Linköping, exempelvis Norrköping.

Enligt Lärarförbundet bör inte vara mer än max 15 till 18 barn på en avdelning, men många förskoleavdelningar har betydligt fler barn än så.

– Det är för stora barngrupper. I gruppen mellan 3 och 6 år där jag jobbar är det 23 barn nu och det är alldeles för mycket barn, säger Anne Sjösvärd på förskolan Linné i Linköping

Vad innebär det?
För barnen innebär det att de är i en stressig miljö hela dagarna.

Berit Nownahal Cleber på Lärarförbundet tycker inte att politikerna i Linköping tar problemet på allvar. Enligt henne behövs det helt enklet fler förskolor.

– Det hjälper inte bara att sätta till mer personal för lokalerna är inte anpassade för så här stora barngrupper.