åtvidaberg

Trygghetslarm kommer fortsätta kosta

Avgiften för trygghetslarm i Åtvidabergs kommun kommer inte att avskaffas. Vård- och omsorgsförvaltningen menar att maxtaxan inom äldreomsorgen är tillräcklig som garanti.

Sverigedemokraten Bertil Jonsson hade väckt frågan i en motion där han skrev att avgiften på 200 kronor i månaden är mycket pengar för många pensionärer, men de styrande politikerna väljer alltså att avslå motionen.

Vård- och omsorgsförvaltningen skriver i ett yttrande att maxtaxan inom äldreomsorgen redan garanterar hel eller delvis reducering av avgiften.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige i Åtvidaberg nästa vecka.