Linköping

Mobilt nät måste klara trygghetslarm

När kopparledningarna ersätts av det mobila nätet för telefoni och bredband, måste det nya nätet klara Linköpings kommuns trygghetslarm. Det anser omsorgsnämnden i kommunen.

Omsorgsnämnden i Linköping skriver i sitt yttrande över förslaget till ny landsbygdsstrategi, som kommunstyrelsen har beslutat att ta fram, att trygghetslarmen måste fungera som vanligt när det gamla telefoninätet byts ut. Trygghetslarmen har i dag har cirka tre tusen användare i Linköpings kommun.

I sitt yttrande pekar nämnden också bland annat på vikten av att det tas hänsyn till de behov som äldre och personer med funktionsnedsättningar har när det gäller planering av kollektivtrafiken.