Motala

Invigning av nytt naturreservat

I dag invigs Kärnskogsmossens naturreservat norr om Tjällmo. Tidigare var området ett militärt skjutfält men nu har vildmarken öppnats för allmänheten.

Naturreservatet är på 941 hektar och här finns det en 3 kilometer lång vandringsled på stig och 500 meter lång vandringsled med spång som även rullstolsburna besökare kan använda.