Boxholm

Stor satsning på matte i Boxholm

1:19 min

Boxholms kommun har fått 1,4 miljoner kronor för att satsa på matematikundervisningen i skolorna. Ett stort lyft för skolan anser företrädare för Boxholms kommun.

Det är Skolverket som för tredje året i rad ger stöd till utvalda kommuner.

Boxholm är en av åtta östgötska kommuner som fått pengar, och för en liten ort blir det extra viktigt, säger Gösta Högberg som är Barn- och utbildningschef i kommunen.

– Det är klart att det är en jättestor satsning som inte vi som liten kommun kan göra i vanliga fall, säger han.

Under flera år har mattekunskaperna i Sverige minskat i internationella jämförelser och därför stöttar skolverket undervisningen. Boxholms 1,4 miljoner ska gå till interaktiva skrivtavlor, vidareutbildning av lärare och till material som kan göra undervisningen mer konkret.

Anna Svärd är lärare i lågstadiet på Stenbocksskolan och berättar om problemlösningslådor med till exempel geometriska figurer som hon hoppas kunna ha i sin undervisning.

– Det är kort som ligger i lådorna och så ska man lösa problem. Det är olika problem i varje låda. Det tycker jag verkar spännande. Då ser man direkt om man kan lösa problemet och man kan sitta i grupp och diskutera matte på ett helt annat sätt, säger hon.

Isabel Holmberg som går i åttan på Stenbocksskolan i Boxholm tycker att matte är det jobbigaste ämnet i skolan.

– Jag tror lite det beror på läraren också. Jag går i matteresurs och där får man mycket bättre hjälp än man får i helklass. Lärarna engagerar sig mer åt gruppen där, säger hon.

Vad i matte är det som är så komplicerat tycker du?

– För mig är det att se sambanden.