linköping

Saab överklagar beslut om bostadsbygge

1:20 min

Länsstyrelsens beslut att tillåta att nya bostäder och förskolor byggs i Linköping, trots närheten till två flygplatser, kommer att överklagas av Saab.

Länsstyrelsen har grundat sitt beslut på Boverkets riktlinjer gällande buller från flyget.

Men eftersom Saabs tillstånd till flygverksamheten bygger på Naturvårdsverket strängare riktlinjer om bullret, är företaget rädda för att drabbas av restriktioner när bostäderna väl är byggda.

– Vi kommer att fortsätta att överklaga och se vad domstolarna säger. För vill man inte ta i det från politiskt håll då måste vi försöka få det här prövat säger Saabkoncernens miljöchef Kenth Algotsson.

Osäkerheten kring vilka bullerregler som ska gälla i framtiden kan hota den ekonomiska tillväxten i Linköping, anser kommunalrådet Paul Lindvall(M) som är kritisk över hur myndigheterna och regeringen hanterat frågan.

– Jag tycker att regeringen borde ha varit tydligare att ta ställning i den här frågan och säga att det är inte rimligt att man inte ska kunna bygga bostäder i en av Sveriges största städer utan att vara osäker på vad som gäller för riktvärden för flygbuller säger Paul Lindvall.