Östergötland

EU-stöd ska få arbetslösa starta eget

Organisationen Coompanion får 27 miljoner kronor i EU-stöd för att hjälpa långtidsarbetslösa till egen försörjning genom att starta så kallade sociala företag.

Pengarna ska räcka till att hjälpa fyrahundra personer i Linköping, Norrköping, Kinda, Finspång samt två kommuner i Sörmland.