Skolstart

Ny läroplan ger tydligare mål

1:46 min

Idag sätter grundskolorna i Linköping igång efter sommarlovet och på måndag är det dags för resten av länet. Och höstterminen startar med en ny skollag och läroplan.

Curt Ohlsson, rektor på Haga och Björkbackens skola i Söderköping, tror att tydligare mål och ett nytt betygssystem kommer vara de stora skillnaderna för eleverna.

– På måndag när de kommer hit kommer de nog inte märka någonting, men successivt kommer det att bli ett lite annat upplägg på planering och innehåll i skolan jämfört med tidigare, säger Curt Ohlsson. En större tydlighet säger ju regeringen att det här ska ge, både för lärare, elever och föräldrar.

När klockan ringer in till första dagen efter sommarlovet är det en ny läroplan som gäller med nya tydliga kursplaner. De tidigare strävande- och uppnåendemålen har skalats ned till färre och mer konkreta kunskapskrav. Och eleverna ska bli mer medvetna om vad som krävs av dem och varför de ska veta det.

– Det viktiga är att eleverna hela tiden vet varför de gör saker och ting i skolan tycker jag. Det ska inte vara så för att läraren säger det utan för att de är medvetna om att de är inne i en läroprocess. Kan vi få eleverna att förstå det, tro jag att vi kan höja motivationen för att prestera, kämpa och se att man kan nå framgång, säger Curt Ohlsson.

Om en elev verkar ha svårt att uppnå målen har lärarna numera anmälningsplikt till rektorn som sen ska ansvara för att eleven får den hjälp som krävs.

En annan stor förändring är betygsystemet. Tidigare fick eleverna betyg från och med årskurs 8 och uppåt i skalan g, vg och mvg. Nu ska betyg ges från sexan och uppåt i skalan A-F. Och om en elev inte sköter sig har lärarna fått större befogenheter att stänga av eller ge skriftliga varningar till stökiga elever.

– Det är väl lite det som Jan Björklund har pratat om, att få större muskler i skolan, men det är inte bara att säga att nu får du inte komma hit imorgon utan det är en upptrappning och en säkring av hur man ska gå tillväga när man har ordningsproblem och disciplinproblem med enskilda elever i första hand, säger Curt Ohlsson.

Sara Samuelsson
sara.samuelsson@sverigesradio.se