Östergötland

Regnet oroar spannmålsbönder

1:14 min

Eftermiddagens regnoväder kan ställa till problem för länets spannmålsbönder. Den säd som ännu inte är skördad riskerar att drabbas av fuktskador och då försämras kvaliteten.

Just nu är kvaliteten på spannmålet ganska god. Enligt en rundgringning som P4 Östergötland gjort har många lantbrukare kunnat börja skörda tidigt i år, vilket förmodligen räddar en stor del av skörden.

För det har varit en hel del regn både i juli och augusti och idag väntas ju ytterligare mellan 20 och 40 millimeter regn.

Det spannmål som inte hinner tas in riskerar att drabbas av fuktskador och då blir kvaliteten sämre. 

Den gröda som löper störst risk att skadas av regnet är halmen. Om den  drabbas av svamp och mögel kan det påverka djurens fertilitet, säger LRF:s ordförande i länet, Peter Borring.   

Stora delar av den halm som odlas i Östergötland säljs till Småland, så där finns en ekonomisk risk för lantbrukarna om halmen blir oanvändbar.

Vädret de närmaste veckorna är det som avgör hur spannmålsskörden kommer att slå, om den kan behålla sin kvalitet och bli bröd istället för etanol och foder.