Östergötland

Mer vindkraft möjlig

Östergötland skulle kunna producera vindkraftsel till ytterligare 30 000 hushåll, om det byggs vindkraftverk på de håll i länet som är lämpliga. Det anser företrädare för Vindkraftsbolaget O2.

För att fler vindkraftsverk ska kunna byggas är det helt avgörande att hushållen får chans att köpa andelar i vindkraftsverken, anser O2.