Finspång

150 berörs när Siemens flyttar verksamhet

Siemens flyttar sin ångturbinavdelning från Finspång i Sverige till Görlitz i Tyskland och 150 anställda påverkas av förändringen.

Det är inte aktuellt med några uppsägningar och informationsdirektör Mats Rosander säger till Norrköpings tidningar att varje person kommer att erbjudas fortsatta arbetsuppgifter på företaget.

Utveckling och service av ångturbiner kommer att vara kvar i Finspång liksom gasturbinstillverkningen. Drygt 2700 personer arbetar på Siemens i Finspång.

Den 1 oktober börjar planeringen för flytten till tyska Görlitz och allt ska vara klart om två år.