Östergötland

Många mjältbrandsgravar upptäckta

1:51 min

Östergötland har näst flest mjältbrandsgravar i landet - bara Skåne har fler. Det visar en kartläggning som blivit aktuell nu när samtliga gravar för mjältbrandsdöda djur i landet ska lokalieras.

– Vi är tvåa efter Skåne där dom har över tusen. Men Östergötland har alltid varit ett lantbrukslän och är fortfarande det, så det är väl förklaringen - att vi har mycket djur här, säger Maria Leclercq jobbar på länsstyrelsen i Östergötland. 

Just nu pågår ett arbete som Statens veterinärmedicinska anstalt ansvarar för och där en forskare vid Lunds universitet håller på att kartlägga mer i detalj var gravarna finns. Byggen och annat grävande i marken bör undvikas i de områdena. Risken är annars att mjältbrandsbakterier kommer i dagen och kan smitta framförallt betande nötkreatur och får. 

Idag vet länsstyrelsen på ett ungefär var det finns mjältbrandsgravar i Östergötland. Och förfrågningar om det har börjat komma, berättar länsveterinär Maria Leclercq.

– Hittills är det Vattenfall som har bett oss att tala om var det finns såna här gravar när dom ska gräva ner ledningar. Och då får de se till att inte gräva precis där, säger hon.

– Gräver man inte så är det inte farligt, säger forskare Bodil Persson som är den som håller i den pågående detaljerade kartläggningen av gravarna.

Hon berättar att om vi lärt mer av historien så kunde galna kosjukan troligen ha undvikits. På 1950-talet stod det mer eller mindre klart att mjältbrand hos djur hade att göra med deras mat, berättar Bodil Persson.

– Man fick in det utomlandsifrån, i importerade foderkakor och köttmjöl där man hade malt ner mjältbransdöda kreatur i fodret. Efter utbrottet -56, -57 i Halland så blev man mer uppmärksam på det och mer förskiktig. Och det kunde man se på en gång att utbrotten försvann. Sen hade man glömt bort det när galna kosjukan kom, så då var det likadant igen. Och nu är det totalt förbjudet att använda självdöda djur i fodret.

Tror du att det skyddar oss från framtida utbrott?

 – Ja, för det är inte bara mjältbrand utan annat också som kan spridas på det viset.