Östergötland

Många väljer bort fotboja

1:47 min

Långt ifrån alla dömda som erbjuds fotboja tackar ja till erbjudandet. Det betyder att kostnaderna för att ta hand om de dömda på anstalterna ökar med drygt 150 miljoner kronor.

– Det är faktiskt ganska många som frivilligt väljer att inte ansöka om fotboja, säger Jan Bungerfeldt, som är verksamhetsutvecklare på Kriminalvården.

Sedan flera år tillbaka kan den som döms till fängelsestraff ansöka om att få avtjäna sitt straff i hemmet med en elektronisk fotboja. Även de som får en längre fängelsestraff kan avtjäna den sista tiden av sitt straff i hemmet med fotboja.

– Huvudregeln är att man har husarrest. Sedan får man lämna bostaden på vissa tidpunkter som man kommit överens med Kriminalvården om. Då får man gå till sitt arbete eller sina studier som vi har godkänt, säger Jan Bungerfeldt.

En person som bär fotboja kostar hälften så mycket jämfört med någon som avtjänar sitt straff i fängelse. Men under de senaste åren har bara hälften av alla dömda som fått erbjudandet valt att avtjäna sitt straff i hemmamiljö med fotboja.

För Kriminalvårdens del innebär det en 150 miljoner kronor högre kostnad när de dömda väljer anstalten vistelsen istället för fotboja.

– Det är stora kostnader som vi har att spara om vi kan få fler att använda fotboja.

Men en fotboja har fler fördelar. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik har risken för återfall minskat markant bland dem som avtjänat sitt straff med fotboja. Kriminalvården vet inte varför så få vill använda fotboja och därför ska frågan nu undersökas säger Jan Bungerfeldt.

– Självklart är det är stor vikt för oss att vi får reda på varför färre vill ha fotboja.