Linköping

Liu vinnare i budgetsatsning

Linköpings universitet, Liu, blir en av vinnarna när regeringen satsar på ingenjörsutbildningar och läkarutbildningen på de stora universiteten.

I ett senare skede ska en satsning även ske på sjuksköterskeutbildningen.

Pengar kommer att omfördelas från de mindre lärosätena till de större. Universiteten i Linköping, Uppsala, Lund, Göteborg, samt Chalmers i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blir vinnarna.

Förlorarna blir de mindre universiteten och högskolorna, som till exempel Mittuniversitetet och Mälardalens högskola.