Motala

Färre bilar ska minska olyckor vid skolor

Varje år sker flera hundra olyckor vid skolor i samband med hämtning och lämning av barn. I Motala pågår en kampanj för att få ner antalet bilar runt skolorna och istället få barn och föräldrar att gå eller cykla.

Helena Hällsten som leder projektet i Motala säger att trafikmiljön runt skolorna är farligast när föräldrarna lämnar barnen på morgonen.

– Strax innan klockan åtta är det kritiskt runt skolorna för då är alla stressade.

Problemet är inte att bilarna kör för fort utan att det är en osäker trafikmiljö där de flesta vill komma ifrån skolan så snabbt som möjligt. Helena Hällsten säger att det är lätt att det händer onödiga incidenter.

-- Förarna är otåliga och tittar sig inte omkring och backar och det händer väldigt mycket under en kort tid.