Östergötland

Bilfri dag i städerna

1:33 min

Ställde du bilen hemma idag? Om inte var det kanske lättare än vanligt att hitta parkering. I hela Europa har nämligen trafikanter uppmanats att lämna bilen hemma just idag.

Manifestationen är en avslutning på Europeiska trafikveckan och syftet är framförallt att uppmana trafikanter att låta bli att ta bilen när det gäller korta sträckor på fem kilometer eller mindre, säger Jannica Schelin på Norrköpings kommun.

– Vi menar inte att man ska ska cykla tre, fyra mil utan det är de här korta resorna som vi uppmanar trafikanter att byta ut i den mån de kan.

Samtidigt som trafikanter uppmanas att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen stängde man i Norrköping av Prästgatan mellan Gamla Rådstugugatan och Dalsgatan för biltrafik.

– Det är ju inte bara för miljöns skull, utan även för hälsan och ekonomin. Och också det här att biltrafiken skapar buller och tar en massa utrymme i stan.

Hur många Norrköpingsbor som lyssnat till uppropet är oklart.

– Jag såg att det skulle vara bilfritt, men jag trodde ärligt talat att det var nästa vecka, säger Fredrik Anderberg.

Han skulle nog i och för sig inte ha lämnat bilen hemma även om han haft koll på datumen.

– Det är säkert bra för dem som klarar sig utan bil, men vi bor utanför stan och det går dåligt med bussar och så har vi ganska mycket att bära på.