Ny forskning

Lättare att förutse graviditetsproblem

1:03 min

I framtiden kan det bli lättare att förutsäga komplikationer i samband med graviditet. Det är forskare i Linköping som hittat ett sätt att förutspå havandeskapsförgiftning och andra problem under graviditeten. 

Det forskarna har gjort är att identifiera molekyler som har betydelse för en normal graviditet och det innebär att det blir lättare att förutsäga komplikationer som kan skada fostret.

– Man kan via blodprov se om de här substanserna ligger i fel nivåer helt enkelt, säger Jan Ernerudh, professor i  klinisk immunologi vid Linköpings universitet.

Som exempel på komplikationer som kan förutspås nämner han upprepade missfall, havandeskapsförgiftning och för tidig födsel.

– Jag vill ju betona att det finns väldigt många kända orsaker till de här tillstånden. Men det finns också en stor grupp där man inte vet vad orsaken är och då kan man tänka sig att man med den här kunskapen ska kunna förutsäga om det kommer att inträffa en sådan här graviditet.