Linköping

Linköping inför anhörigbidrag

Boende i Linköping som själv vårdar sin närstående kommer att kunna få ett bidrag på drygt 1 000 kronor i månaden. Det har äldrenämnden beslutat.

Politikerna räknar med att anhörigbidraget kan få effekter på efterfrågan av andra insatser såsom hemtjänst, dagvård och växelvård.

Kommunens kostnader för bidraget beräknas bli max tre miljoner kronor per år.