Motala

Ökad säkerhet i Borensberg

Under hösten 2011 genomför Motala kommun flera åtgärder för att öka säkerheten på cykelstråk och vid busshållplatser i centrala Borensberg.

Kommunen genomförde under förra året trygghetsvandringar i samband med ett tidigare buskageprojekt finansierat av Boverket. Då sammanställde man tillsammans med föreningar på orten åsikter och synpunkter på diverse stråk som behövde bättras.

En del av de åsikter som framkom åtgärdas nu på till exempel busshållplatser och tunnlar längs med Hällsättersleden och Husbyvägen samt på ytor mellan vägar och cykelbanor där belysningen är dålig. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska hjälpa till att skapa en tryggare miljö för gående och cyklister.