Norrköping

Getingattack på förskola

1:02 min

Tre barn och två anställda på en förskola i Smedby i Norrköping fick i förmiddags föras till sjukhus i ambulans efter att ha blivit attackerade av en svärm med jordgetingar. 

Det var när de tre barnen, en fyraåring och två tvååringar, var ute och lekte i en skogsdunge precis bakom förskolan, som de plötsligt blev attackerade av getingarna. Med barnen fanns två anställda, som också blev stuckna av getingarna.

– De fick många stick så vi tillkallade ambulans, som kom hit och tog hand om både barnen och personalen, berättar förskolechefen Pernilla Bärefalk.

Enligt Vrinnevisjukhuset i Norrköping ska ingen av de fem ha fått allvarliga symptom. Två av barnen, fyraåringen och en av tvååringarna, samt en av de vuxna har redan fått lämna sjukhuset, medan de båda andra får stanna kvar för observation.  

Pernilla Bärefalk säger också att Anticimex nu har varit på plats och att jordgetingboet är borta. De övriga barnen på förskolan togs om hand av övrig personal och var aldrig i närheten av jordgetingboet, men alla påverkades naturligtvis av det som hände, berättar hon. 

– Givetvis var både barn och pedagoger chockade, men de har hanterat situationen jättebra och vi har kontaktat föräldrar till dem som är drabbade.