Forskning

Goda resultat i ny cancerstudie

Patienter med lungcancer som spritt sig kan leva längre utan återfall, om de behandlas med en antikropp i kombination med cellgifter. Det visar en stor, internationell studie där ett tiotal patienter på US i Linköping ingått.

Studien, som presenteras på cancerkongressen i Stockholm idag, visar att de patienter som fick den kombinerade behandlingen klarade sig utan återfall i mer än tio månader i snitt medan det för övriga bara dröjde ett drygt halvår.

– Resultatet är det bästa man hittills sett för de här patienterna, säger överläkare Anders Vikström på US i Linköping, som lett den svenska delen av undersökningen.

Trots att man la till ett läkemedel visar studien att patienternas livskvalitet var god under behandlingstiden.

För patienter med avancerad lungcancer, som vi inte kan bota, är det viktigaste att kunna må så bra som möjligt så länge som möjligt. Det är därför roligt att se att patienterna lever längre tid utan att tumörsymptomen försämras, men också att det sker utan att livskvaliteten i övrigt blir sämre.

Anders Vikström hoppas nu att studien på sikt ska visa att den nya behandlingsformen också ökar överlevnaden.

– Tidigare levde patienter med spridd lungcancer bara dryga halvåret. Med nya moderna läkemedel kan patienterna må bra längre innan de får återfall. Dessutom har överlevnaden påtagligt förlängts. Vi hoppas naturligtvis att studien, när slutliga data presenteras, också ska visa att överlevnaden ökar.