Linköping

Varierande åsikter om blandäktenskap

Svenskars attityder till blandäktenskap varierar kraftigt beroende på den tilltänkta partnerns bakgrund. Det visar en kommande avhandling av Sayaka Osanami Törngren vid Linköpings universitet.

Fler svenskar kan tänka sig att ha ett förhållande med en latinamerikan, än med en person från Mellanöstern.

Kvinnor var mer negativa än män, vilket bland annat berodde på rädsla för att ett förhållande inte blir jämställt.