Norrköping

Rödgröna majoriteten presenterar budget

Den rödgröna majoriteten i Norrköping presenterade idag sitt budgetförslag till nästa år. Politikerna själva beskriver sin budget som försiktig i en svår tid.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade under förmiddagen nästa års budgett för kommunen.

Det som genomsyrar 2012:s budget är en oro för vad som kan komma att hända.

Den ekonomiska oron i framför allt Grekland, men även i Italien, Portugal och Spanien har satt sina tydliga spår hos kommunpolitikerna i Norrköping.

Politikerna presenterar därför en försiktig budget med få satsningar, vilket de förklarar med att dem inte vill ta några risker.

Den rödgröna majoriteten i Norrköping vill satsa tio extra miljoner för att bekämpa arbetslösheten i kommunen.

Efter förra årets hårda kritik mot politikerna och deras planer på att bygga ett kommunalt storkök lovade de att istället bygga mindre små kök ute på olika enheter.

Nu, trots en tuffare ekonomi så lovar politikerna att att fullfölja sina planer.

De snaste två vintrarna har varit ovanligt kalla och många kommunala byggnader är i stort behov av renoveringar. Behovet av renoveringar är så stor att de nu tvingas öronmärka 25 miljoner kronor till renovering av byggnader.

Flera andra löften som politikerna gett väljarna, skjuts nu på framtiden. däribland satsning på förskolan, höjd lärartäthet i grundskolan och höjd personaltäthet inom äldreomsorgen.