Östergötland

Politiker debatterade järnvägen

1:37 min

I en direktsänd debatt idag i P4 Östergötland idag togs bland annat frågan om järnvägen och en satsning på höghastighetståg upp. I debatten medverkade östgötska riksdagsledamöter från samtliga partier i riksdagen.

– Eftersom man kommer att prioritera de samhällsekonomiskt viktigaste stråken så tror jag att inte minst Sörmland och Östergötland kommer att gynnas av detta, säger Finn Bengtsson (M) riksdagsledamot.

Frågan om järnvägen och dess problem engagerade alla politiska partier. Finn Bengtsson (M) och övriga i alliansen lyfte flera gånger fram regeringens satsning på drift och underhåll, där de satsar 5 miljarder de kommande två åren som en viktig satsning. 

De rödgröna och Sverigedemokraterna ansåg att det behövs mycket mer satsningar, framför allt på höghastighetsjärnväg.

– Det skulle behövas mycket mer, dessutom skulle man faktiskt kunna göra på ett sådant sätt att man lånar upp pengar i en investeringsbudget, som man har i kommunen. För att göra satsningar som behövs nu inte 2021, för att verkligen få ordning på det här, säger Torbjörn Björlund (V).

Annika Lillemets (MP) om regeringens satsning på 5 miljarder.

– Det är alldeles för lite och alldeles för sent. Det är en katastrofal klen budget för tåget, Ostlänken finns inte med överhuvudtaget, vi vill börja bygga den 2015, varför inte mellan Linköping och Norrköping?, säger hon.

Ostlänken är en fråga som tydligen enar alla riksdagsledamöterna på östgötabänken. Alla såg behovet av en satsning på Ostlänken men det som skilde dem åt var frågan om när en sådan satsning ska komma igång. Centerpartisten Staffan Danielsson, menade att regeringens investeringar måste ske med förnuft.

– Det behövs fler spår mellan Linköping och Norrköping som på sikt blir en Ostlänk, det är viktigt att prioritera detta. Så det behövs mer pengar som oppositionen säger, men vi får inte göra som i Grekland och satsa för mycket så vi biter oss själva i svansen, säger Staffan Danielsson (C).